Marjan Smit

Geboren op 11 juni 1958 te Amersfoort. Van 1979 tot 1984 heeft zij de opleiding gevolgd aan de Academie Artibus te Utrecht en behaalde het Diploma monumentale Vormgeving.

Sinds enkele jaren heeft Marjan zich toegelegd op het werken met glas. Wat begon met grote objecten die gegoten worden in zandmallen is inmiddels uitgebreid met heel fijn werk van borosillicaatglas. Juist het werken aan de kleine details met een brander vindt ze nu het leukst om te doen.

Marjan Smit heeft zich tevens bekwaamd in de droge naald etstechniek.
Haar etsen zijn opgebouwd uit grillige, schijnbaar toevallig getrokken lijnen en solitaire vlakken.
De spontaniteit wordt in de hand gehouden, want de verschillende elementen zijn samengevoegd
in evenwichtige composities. Haar werkwijze benadrukt de rauwe ambachtelijkheid van de droge naald techniek wat de expressiviteit in haar werk ten goede komt.