Privacyverklaring

Ons beleid omtrent privacy is opgenomen in de algemene voorwaarden.