Olga Pullens

Olga Pullens, 1965
1991 Koninklijke Academie voor Kunst en Vormgeving 's-Hertogenbosch
2001 Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

Object Series #1 tot #100

In 2021 gaf Olga zichzelf de volgende opdracht: gebruik een kubus, een bol en een frame om 100 objecten te maken.

Doel: de valkuil vermijden om uitsluitend te werken vanuit technische vaardigheden.

Momenteel (januari 2023) is ze bezig met # 83 (Object Series en Collapsed)

 

Het getal 100 is belangrijk omdat het in het begin voelde alsof dat getal de weg opende naar een eindeloze, bijna onhaalbare reeks objecten. Precies die zwaarte zorgt ervoor dat ze gaat onderzoeken door te maken.

Maken en creëren in vrijheid, met haar handen in plaats van met haar hoofd. Om een innerlijk proces op gang te houden. Al het vanzelfsprekende moet eerst gemaakt zijn voordat er nieuw werk kan ontstaan. De inspiratie die ze vindt in deze opdracht ligt in vorm en inhoud, in het stellen van vragen. 'Is een kubus nog wel een kubus als hij is ingestort? Kan en mag ik meer bollen gebruiken?'

Het perspectief dat deze opdracht brengt dient eerst haar eigen doel: het maken, zodat eigen grenzen worden doorbroken en bevraagd. Logischerwijs moet daarna een volgende stap gemaakt worden en ontstaat er écht vrij werk.