Anne Rensen

"VAN DE SCHOONHEID EN DE TROOST"
Door middel van mijn werk tracht ik een brug te slaan,
voor mezelf en de toeschouwer,
tussen verleden en heden;
zowel macht als betrekkelijkheid uit te beelden.

In mijn werk hebben mensen een plaats in de omgeving die ik ze geef.
Soms dromerig, soms uitbundig, liefdevol, behoedzaam.
Op het moment dat ik ze schilder ga ik van ze houden.